"Her finner dere klubb- og startlister slik de var da vi lastet ned påmeldingene fra SPORTSADMIN.no etter påmeldingsfristen utløp 1.8., kl 23:59.

Vi har funnet noen feil, og ber om at klubbene sjekker sine påmeldinger snarest mulig.  Eventuelle feil meldes til arrangør, v/ Kari Ann Nygård, e-post:  kan-nyga@online.no (sekretariatsleder).

Det er anledning til etteranmeldelse i den grad vi har kapasitet i arrangementet.  Vi gjør oppmerksom på at det da er en påmeldingsavgift på kr 2.500 for første øvelse, øvrige øvelser ordinær avgift på kr 150/ øvelse (viser til NM-reglementets pekt. 15.6).

 

Utøvere som kvalifiserer seg etter påmeldingsfristen har anledning å søke NFIF om deltakelse. "