Hovedkomiteen:

Leder: Tor Charles Holmgren
Nestleder:  Erik Engenes
Sekretær: Dagrun Weines
Stevneleder:  Tor Charles Holmgren
Ass. stevneleder/ stevneregi: Anne Kristiansen
Ansvarlig teknisk: John Ivar Johansen
Presse/ media: Bård Borch Michalsen
Web/ sos. medier:  Ivan Micheeff
Økonomiansvarlig: Martin Rimpi
Ytre bane: Mette Stattin