Tribuneanlegget på friidrettsbanen er ferdigstilt !

19.oktober 2016 ble tribunen på Stangnes Idrettspark ferdigstilt

19.oktober 2016 ble tribunen på Stangnes Idrettspark ferdigstilt

 

19. oktober 2016 var siste del av rekkverkene på plass. IK Hind benytter anledningen å takke våre veteraner for en fantastisk dugnadsinnsats gjennom de siste 3 årene arbeidene har pågått. En ekstra takk til dugnadsansvarlig, Tore Kvendseth, som har planlagt og organisert materialinnkjøp m.m. + administrert dugnadsgjengen med en imponerende entusiasme og dyktighet. Vi takker også våre ungdommer og foreldre for dugnadsinnsatsen på tribunen. Vi retter også en stor takk til våre sponsorer/ samarbeidspartnere som har bidratt til at vi har klart å realisere prosjektet, Byggesystemer AS har lånt oss masse maskiner og utstyr, Harstad Maskin har bidratt med gratis maskinarbeid (tomteuttak m.m.), Hålogaland Grus & Betong med gunstig betongleveranse, Harstad Stålmontasje med rabattert pris på stålkonstruksjonene, Kredinor AS med sponsorstøtte , Sparebanken Nord-Norge med støtte fra gavefondet, Byggern og Byggmakker med rabatterte priser på materialleveranser og Norconsult med gratis bruk av alle nødvendige prosjekteringsverktøy. Vår hovedsponsor gjennom de siste 6 årene, Det Norske, har bidratt med betydelige midler til klubben. Leder i IK Hind Tor Charles har bidratt med gratis rådgivertjenester + ikke ubetydelig antall dugnadstimer.
Arbeidet med fundamentene startet opp i september 2013, og nå står den flotte overbygde tribunen med plass til ca 350 personer ferdig, forøvrig den eneste friidrettsarenaen i Nord-Norge med tribune m/ takoverbygg. 
Neste etappe på prosjektet blir å innrede arealene under tribunen slik at vi får de klar til jr NM i august 2017. Til de tiltakene får vi spillemidler, mens tribuneanlegg ikke er spillemiddelberettigede tiltak.